NYHETER

Aldri mere vannskader?

Systemet består av en bryter som plasseres nær ytterdøren og en elektronisk stoppekran som monteres i tilknytning til husets hovedkran. Et trykk på dørbryteren når man forlater huset og vannet er stengt.

Waterguard er CE merket og godkjent av forsikringsselskapene for premiereduksjon

Oso: vv-bereder med innebygget ekspansjons-tank

Vannmålere og reduksjonsventiler hindrer ekspansjon av oppvarmet vann og det fører ofte til drypp og senere lekkasje på sikkerhetsventil på bereder. Vann utvider seg med ca 2,8 %.

SE er bygget på Super S plattformen, og er Norges første boligbereder med integrert

ekspansjonskar. Pr. 2008 var det mer enn 400.000 husstander i Norge med installert vannmåler,

i tillegg kommer et stort antall husstander med trykkreduksjonsventil. Til sammen

utgjør dette mer enn 1/3 av landets boliger, hvor manglende ekspansjonskar medfører ca.

2 300 liter varmtvann tapt pr. år, og ca. 150 kWh bortkastet energi (SE 200).

Super SE løser problematikken elegant, og leveres med ferdig montert og fullt integrert/

skjult ekspansjonskar i berederen. Karene er av høyeste kvalitet, og produktet har en merkostnad

langt under hva en normal installasjon av ekspansjonskar medfører. Enkelt for rørleggeren og praktisk for brukeren.

Super SE leveres nå i 120 og 200 liters volum. Max vanntrykk i hus må være 4,5 bar.

Priseksempel på Oso Super Ekspansion SE 200L - 1,95 kw : (pris er inkl mva)


Bereder : kr 7600,- + kr 2500,- (arbeid, deler) Totalt kr 10.100,-

Pris er ved std bytte (noe rør-arbeid) og grei tilkomst.